Serviciile Asigest

Auditul contractelor de asigurare în vigoare

Poliţele de asigurare au un limbaj propriu, excesiv de specializat. Asigest realizeazã o analizã profesionistã a acestora, furnizând într-un timp foarte scurt un studiu care conţine informaţii despre calitatea acoperirii furnizate de poliţele de asigurare, raportul calitate-preţ şi principalele expuneri care decurg din activitatea desfãşuratã de client şi care ar putea afecta afacerea acestuia. Toate acestea sunt însoţite de comentarii şi recomandãri, astfel încât clientul va avea o imagine clarã atât asupra felului în care îi este protejatã afacerea cât şi asupra modului de îmbunãtãţire a acoperirii şi de reducere a costurilor cu asigurarea.

Consultanţã de specialitate & Risk Management

Pentru a putea lua cea mai bunã decizie cu privire la modul şi gradul în care ar trebui protejatã afacerea, atât din punct de vedere patrimonial cât şi din punct de vedere al rãspunderii, pentru a putea hotãrî care dintre multitudinea produselor de asigurare de pe piaţã este necesar sau nu a fi contractat, pentru a adapta poliţele de asigurare standard la specificul activitãţii şi la nevoile unui client, Asigest, prin reprezentanţii sãi din Bucureşti şi din ţarã analizeazã condiţiile de risc şi recomandã soluţii profesioniste.

Intermedierea poliţelor de asigurare

Asigest realizeazã o conexiune între client şi asigurator, dar reprezintã doar interesele clientului, punându-i acestuia la dispoziţie informaţii de actualitate despre asiguratori şi condiţiile de asigurare practicate de aceştia. În acest fel, Asigest îşi foloseşte întreaga experienţã astfel încât clientul sã poatã beneficia de condiţii optime atât în momentul subscrierii poliţei de asigurare, cât şi pe parcursul derulãrii acesteia şi, mai ales, în cazul producerii unui eveniment asigurat.

Gestionarea contractelor de asigurare

Cu ajutorul unui sistem informatic creat special pentru a facilita gestionarea contractelor de asigurare, clienţii noştri sunt informaţi periodic despre situaţia ratelor sau a poliţelor de asigurare scadente, despre coordonatele necesare efectuãrii plãţilor sau orice alte informaţii utile în vederea derulãrii în bune condiţii a contractelor de asigurare.

Asistenţã în caz de daunã

Prin intermediul departamentului de daune specializat, Asigest oferã clienţilor sãi asistenţã în momentul producerii unei daune, asigurând o instrumentare corectã şi rapidã a dosarului de daunã, informând totodatã periodic  clientul cu privire la derularea acestuia. În acest mod, Asigest are un aport semnificativ în lichidarea daunei în cel mai scurt timp posibil şi în condiţii cât mai avantajoase pentru client.