Header Image

CASCO

CASCO este asigurarea facultativă a autoturismului împotriva avariilor accidentale și furtului. De regulă, pot fi ofertate mașinilor cu vechimi cuprinse între 0 si 8 ani (majoritatea Asigurătorilor), 0 și 12 ani (anumiți Asigurători) sau mașinilor de colecție. Cu foarte puține excepții, polițele casco asigură doar autoturismele înmatriculate legal în România (temporar, permanent sau pe termen limitat – leasing). Radierea mașinii sau expirarea înmatriculării determină automat încetarea acoperirii casco și terminarea anticipată a poliței, chiar dacă termenul înscris de valabilitate al poliței nu a fost atins. Pentru asigurarea mașinii după acest moment, există alte tipuri de asigurări speciale.

La ce valoare se asigură autovehiculul?

Autovehiculul se asigură la o valoare cât mai apropiată de cea reală. Valoarea este stabilită de Asigurător astfel:

 • se stabilește valoarea de nou a mașinii (c.f. Factură)
 • la valoarea de nou se aplică o uzură, c.f. grilei de uzură a fiecărui Asigurător, în funcție de vechimea mașinii (calculată de la data fabricației), ce se scade din valoarea de nou, obținându-se valoarea rămasă (valoarea la zi) a mașinii
 • opțional, se adaugă valoarea dotărilor suplimentare, obținându-se suma asigurată (SA)

Ce riscuri acoperă polița CASCO?

 • Avarii produse de accidente în trafic (ciocniri, răsturnări, derapaje, etc.)
 • Incendiu
 • Explozie
 • Fenomene naturale (inundație, trăsnet, grindină, cutremur, alunecare de teren, etc.)
 • Căderi accidentale de corpuri pe mașină
 • Furt (furtul mașinii sau furtul unor părți componente ale acestei, prin efracție)
 • Alte riscuri
 • Daune rezultate în urma unei tentative de furt prin efracție

Ce este franșiza?

Franșiza este acea parte din valoarea fiecărei daune pe care o suportă proprietarul mașinii. Franșiza poate fi stabilită:

– în valoare fixă, aplicabilă la fiecare daună

– în procent din suma asigurată, aplicabilă la fiecare daună

– în procent din valoarea fiecărei daune

25

ani EXPERIENță

400

PROFESIONIșTI

17

Distincții

40

parteneriate

Vreau să aflu detalii


  Top