Header Image

Locuinta

Asigurarea facultativă a locuinței și/sau bunurilor conținute în aceasta este una dintre cele mai importante asigurări non-viată pe care le puteți încheia ca persoana fizică.

Potrivit noilor modificări legislative intrate în vigoare din luna Iulie 2015, NU se pot încheia asigurări facultative pentru o locuință la societățile de asigurare-reasigurare autorizate sa practice riscuri de catastrofă dacă nu aveți încheiată în prealabil o asigurare obligatorie PAD.

Pe scurt, asigurările facultative de locuințe sunt produse specifice ale companiilor de profil, prin care se pot asigura apartamente, case sau imobile în întregime împotriva producerii anumitor riscuri prevăzute în contractul de asigurare. Acoperirea oferită prin intermediul poliței vine în schimbul plății de către contractantul asigurării a unei prime, reprezentând costul asigurării.

Riscurile acoperite de o poliță de asigurare sunt acele fenomene sau acțiuni cu urmări negative prin a căror producere se activează polița de asigurare și deci, pentru care puteți cere să fiți despăgubit de către compania dumneavoastră de asigurare. Riscurile acoperite de poliță sunt prevăzute în mod EXPRES în contractul  de asigurare facultativă pe care l-ați încheiat și diferă de la asigurare la asigurare.

Polița facultativă acoperă cele 3 riscuri catastrofice cuprinse în polița obligatorie de locuință (inundații, alunecări de teren, cutremur) doar peste limita poliței PAD (maxim de 20.000  Eur).

Riscurile de bază (standard) preluate în asigurările facultative de locuințe sunt: 

Incendiul

Trăsnetul

Explozia

Căderea de corpuri pe locuința asigurată

În funcție de tipul de asigurare facultativă pe care l-ați contractat se pot adăuga (sau nu) și alte tipuri de riscuri (opționale sau extinderi):

Cutremurul

Riscurile Atmosferice

furtuna, grindina, ploaie torențială, inundație, viitură, greutatea stratului de zăpada/gheață, avalanșă etc.

Alunecările și/sau prabușirile de teren

Avariile centralelor termice

Riscuri speciale

Unele societăți de asigurare oferă și acoperirea unor riscuri speciale ca: riscuri politice (greve, tulburări civile) și terorismul sau vandalismul.

Apa de conductă și refularea acesteia

Coliziunea cu autovehiculele și vandalismul

Distrugerile provocate de animale

Furtul bunurilor și al elementelor constructive

Alte tipuri de costuri suplimentare necesare efectuării reparațiilor

În privința bunurilor, acestea pot fi asigurate în totalitate sau parțial, acest lucru depinzând și de posibilitățile financiare ale fiecăruia. De asemenea, riscul de furt prin efracție se asigură numai împreună cu celelalte riscuri.

 

Asigurarea locuinței este obligatorie în următoarele situații:

  • în vederea obținerii unui credit pentru care se garantează cu clădirea locuinței, banca va solicita încheierea unei polițe de asigurare cu acoperirea tuturor riscurilor
  • în cazul achiziționării unor bunuri casnice cu plata în rate se va încheia o poliță de asigurare numai pentru bunurile achiziționate, cu acoperirea tuturor riscurilor

Pentru asigurarea riscurilor de accidente și răspundere civilă față de terți nu sunt prevăzute riscuri standard și extinderi.

Produsul de locuință, are de regulă și o secțiune destinată Răspunderii civile față de terți. Astfel, dacă are loc un incendiu sau o inundație în apartamentul sau casa dumneavoastră care a afectat și locuințele vecinilor, despăgubirea acestora va fi suportată de compania de asigurări, în limita răspunderii convenite la încheierea poliței.

25

ani EXPERIENță

400

PROFESIONIșTI

17

Distincții

40

parteneriate

Vreau să aflu detalii


    Top