Header Image

RCA

RCA-ul este asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto prin care terții prejudiciați în urma unui accident auto sunt despăgubiți, fie că este vorba de daune la autovehicule, vătămări corporale, decese sau pagube aduse proprietăților. Aceasta asigurare se încheie pentru toate autovehiculele înmatriculate sau supuse înmatriculării în România.

 

Cunoscută drept „compensare directă” în OUG 54/2016 această noțiune se păstrează în Legea 132/2017 la art. 26 sub denumirea de „decontare directă” și are un caracter opțional pentru asigurat. Decontarea directă se aplică când accidentul auto s-a produs pe teritoriul României între vehicule înmatriculate/înregistrate în România iar daunele sunt produse exclusiv vehiculelor și nu există vătămări corporale iar vehiculele au asigurări RCA valabile la momentul evenimentului.

 

Riscurile acoperite de polița RCA:

 • vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;
 • pagube materiale;
 • pagube reprezentând consecința lipsei de folosință a vehiculului avariat;
 • cheltuieli de judecată efectuate de persoana pagubită.

Limitele de despăgubire conform legislației în vigoare sunt:

 • pentru pagubele materiale produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire este de 1.220.000 Euro, echivalent în Lei la cursul de schimb al pieței valutare la data producerii accidentului, comunicat de BNR;
 • pentru vătămări corporale și decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire este de 6.070.000 Euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieței valutare la data producerii accidentului, comunicat de BNR.

În cazul în care în același eveniment au fost prejudiciate mai multe persoane și valoarea totală a prejudiciilor depășește limitele de despăgubire specificate în contractul RCA, despăgubirea va fi stabilită în funcție de cota-parte din valoarea prejudiciului care revine fiecărei persoane îndreptățite la despăgubire pentru prejudiciile suferite în același accident.

Limitele de despăgubire conform legislației în vigoare sunt:

 • pentru pagubele materiale produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire este de 1.220.000 Euro, echivalent în Lei la cursul de schimb al pieței valutare la data producerii accidentului, comunicat de BNR;
 • pentru vătămări corporale și decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire este de 6.070.000 Euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieței valutare la data producerii accidentului, comunicat de BNR.

În cazul în care în același eveniment au fost prejudiciate mai multe persoane și valoarea totală a prejudiciilor depășește limitele de despăgubire specificate în contractul RCA, despăgubirea va fi stabilită în funcție de cota-parte din valoarea prejudiciului care revine fiecărei persoane îndreptățite la despăgubire pentru prejudiciile suferite în același accident.

Excluderi

Conform articolului 12 din Legea 132/2017 prevederile legale privind excluderile contractului RCA sunt următoarele :

 1. a) cazurile în care proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului vinovat nu are răspundere civila, dacă accidentul a fost produs:

(i) într-un caz de forță majoră;

 

(ii) din culpa exclusivă a persoanei prejudiciate;

(iii) din culpa exclusiva a unei terțe persoane, cu excepția situațiilor prevăzute la art.11 alin. (3) lit. d);

 

 1. b) prejudiciile produse bunurilor aparținând conducătorului vehiculului răspunzător de producerea accidentului, precum și cele produse ca urmare a vătămării corporale sau decesului acestuia, indiferent cine solicită aceste despăgubiri;
 2. c) următoarele situații:

(i) prejudiciile au fost produse bunurilor aparținând persoanelor fizice sau persoanelor juridice, dacă au fost provocate de un vehicul asigurat RCA, aflat în proprietatea ori utilizat de aceeași persoană fizică sau juridică și care este condus de un prepus al aceleiași persoane juridice ori de o altă persoană pentru care răspunde persoana fizica sau persoana juridica;

(ii) bunul avariat și vehiculul asigurat fac parte din patrimoniul comun al soților;

(iii) bunul avariat este utilizat de proprietarul vehiculului asigurat, care a produs dauna;

 

 1. d) prejudiciile cauzate în situațiile în care nu se face dovada valabilității la data accidentului a asigurării RCA sau Asigurătorul RCA nu are răspundere, conform prevederilor legale;
 2. e) partea din prejudiciu care depășește limitele de răspundere stabilite prin contractul RCA, produs în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate și de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea prejudiciului;
 3. f) amenzile de orice fel și cheltuielile penale la care ar fi obligat proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului asigurat, răspunzător de producerea prejudiciului;
 4. g) cheltuielile făcute în procesul penal de proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului asigurat, răspunzător de producerea prejudiciului, chiar daca în cadrul procesului penal s-a soluționat și latura civila;
 5. h) sumele pe care conducătorul vehiculului răspunzător de producerea prejudiciului este obligat să le plătească proprietarului sau utilizatorului care i-a încredințat vehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea acestui vehicul;
 6. i) prejudiciile produse bunurilor transportate, daca între proprietarul sau utilizatorul vehiculului care a produs accidentul ori conducătorul auto răspunzător și persoanele prejudecate a existat un raport contractual la data producerii accidentului;
 7. j) prejudiciile produse persoanelor sau bunurilor aflate în vehiculul cu care s-a produs accidentul, daca asigurătorul RCA poate dovedi ca persoanele prejudiciate știau că vehiculul respectiv era furat;
 8. k) prejudiciile produse de dispozitivele sau de instalațiile montate pe vehicule, atunci când acestea sunt utilizate ca utilaje ori instalații de lucru, acestea constituind riscuri ale activității profesionale;
 9. l) prejudiciile produse prin accidente survenite în timpul operațiunilor de încărcare și de descărcare, acestea constituind riscuri ale activității profesionale;
 10. m) prejudiciile produse ca urmare a transportului de produse periculoase: radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corozive, combustibile, care au determinat sau au agravat producerea prejudiciului;
 11. n) prejudiciile cauzate prin utilizarea unui vehicul în timpul unui atac terorist sau război, daca evenimentul are directă legătură cu respectivul atac ori război.

Răspunderea Asigurătorului RCA începe: din ziua următoare celei în care expiră valabilitatea contractului RCA anterior, pentru asiguratul care își îndeplinește obligația încheierii asigurării cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a acesteia

 • din ziua următoare celei în care s-a încheiat contractul RCA, pentru persoanele care nu aveau o asigurare RCA valabilă la momentul încheierii noii asigurări
 • din momentul eliberării contractului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a autorizației provizorii de circulație sau a înmatriculării/înregistrării vehiculului, pentru vehiculele comercializate care urmează să fie înmatriculate/înregistrate

Desființarea și denunțarea contractului RCA

 1. Contractul RCA se desființează de drept dacă:
  1. riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibilă înainte de a se naște obligația Asigurătorului RCA;
  2. producerea riscului asigurat a devenit imposibilă după nașterea obligației Asigurătorului RCA.
 2. În cazurile prevăzute la alin. (1) și la art. 7 lit. a) si b), atunci când asiguratul a plătit integral sau în rate prima de asigurare, acesta este îndreptățit să o recupereze proporțional cu perioada neexpirata a contractului RCA, daca nu s-au plătit sau nu se datorează despăgubiri pentru evenimente produse în perioada de valabilitate a asigurării. În cazul în care Asigurătorul RCA este ulterior obligat la plata unor despăgubiri pentru evenimente acoperite prin contractul RCA, Asigurătorul RCA este îndreptățit să recupereze de la asigurat prima de asigurare restituită acestuia, la cerere.
 3. Asiguratul are obligația de a informa Asigurătorul RCA despre încheierea altor contracte RCA cu alți Asigurători RCA și poate opta pentru menținerea în vigoare a unui singur contract RCA. Dreptul de opțiune se exercită o singură dată pe perioada unui an calendaristic și poate opta pentru rezilierea contractelor cu data de intrare în vigoare ulterioară primului contract RCA încheiat.

25

ani EXPERIENȚĂ

400

PROFESIONIȘTI

17

Distincții

20

ani experiență

Vreau sa aflu detalii


  Top