Linii de asigurare

Pe lângã tipurile de asigurari uzuale enumerate mai jos, putem crea produse personalizate în funcţie de activitatea desfãşuratã sau de proiectul derulat la un anumit moment:

Asigurãri de bunuri

Prin experienţa proprie dar şi prin acces la pieţele internaţionale de asigurãri, oferim soluţii pentru toate industriile, vizând toate aspectele asigurative legate de patrimoniu, precum:

 • Daune materiale la clãdiri şi conţinut;
 • Pierdere de profit ca urmare a întreruperii activitãţii;
 • Terorism;
 • Lucrãri de construcţii;
 • Echipamente şi date electronice;
 • Utilaje şi echipamente de producţie;
 • Utilaje şi echipamente de şantier;
 • Mãrfuri în tranzit;
 • Recolte, culturi şi animale;
 • Asigurãri bani-valori.

Asigurãri de Rãspunderi Civile

 • Rãspundere Civilã Generalã;
 • Rãspunderea Chiriaşului faţã de Proprietar;
 • Rãspunderea Angajatorului faţã de Angajaţi;
 • Rãspunderea Constructorului;
 • Rãspunderea Proprietarului faţã de Chiriaş;
 • Rãspunderea Producãtorului & Asigurarea de Retragere a Produselor;
 • Rãspunderea Hotelierã;
 • Rãspunderi Profesionale (Arhitecţi, Avocaţi, Malpraxis, Contabili etc.);
 • Rãaspunderi legate de poluare.

Asigurãri Auto (Casco/ RCA)

Specialiştii noştri vã pot oferi consultanţã în ceea ce priveşte:

 • Optimizarea costurilor de asigurare casco;
 • Optimizarea modului de gestionare a poliţelor de asigurare casco şi RCA;
 • Modificãri legislative;
 • Reducerea costurilor generate de reparaţiile auto şi timpii petrecuţi în atelierele de reparaţii.

Asigurãri Persoane/ Programe Beneficii Angajaţi

Asigest vã pune la dispoziţie programe flexibile de beneficii pentru angajaţi, oferind soluţii personalizate prin adaptarea unor produse de asigurare precum:

 • Asigurãri de Viaţã & Planuri de Investiţii;
 • Asigurãri de accidente;
 • Asigurãri medicale;
 • Asigurare de transplat celule stem;
 • Asigurãri de cãlãtorie în strãinãtate;
 • Pensii private;

Riscuri Speciale

Indiferent de industrie, dificultate sau complexitate, oricând putem identifica soluţii pentru riscuri speciale precum:

 • Riscuri Financiare & Credite Comerciale;
 • Asigurãri complexe pentru instituţii financiare;
 • Asigurarea rãspunderii echipei manageriale (D&O);
 • Asigurãri maritime;
 • Aviaţie (Asigurãri aeronave, rãspunderi operatori hangare, rãspunderi operatori aeronave, spectacole aeriene, operatori aeroportuari);
 • Asigurãri evenimente şi spectacole;
 • Asigurãri riscuri politice;
 • Asigurare obiecte de artã şi expoziţii;
 • Asigurãri filme şi produse media.