Acasa / GDPR

GDPR

Stimate Client,

 

 

S.C. ASIGEST BROKER DE ASIGURARE – REASIGURARE S.A, societate cu sediul social în Bucureşti, Str. Duiliu Zamfirescu nr.8, sector 1, E-mail: contact@asigest.ro | Phone/ Fax: +40 21 230.40.85; 230.41.54, este înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J40/18869/1994, C.U.I. 6311898, capital social varsat de 150.000 lei, autorizata prin Decizia nr.43/23.11.2001 emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiară (fosta CSA), Operator de date cu caracter personal nr. 6529, inregistrata în registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK – 043/10.04.2003 si reprezentata legal prin Dl. Antonio Souvannasouck, având calitatea de Director General si denumită in continuare BROKER,

 

va multumeste pentru fidelitatea dumneavoastra fata de serviciile oferite si va asigura ca va face in continuare tot posibilul sa va puna la dispozitie cele mai bune informatii, servicii și produse de asigurare pentru protectia dumneavoastra! 

Acest formular este intocmit in baza noii legislatii europene privind prelucrarea datelor cu caracter personal si are ca scop informarea dumneavoastra cu privire la drepturile pe care le aveti în legătură cu prelucrarea unor astfel de date, informare care sa va ajute sa decideti în cunoștință de cauză cu privire la acordul dumneavoastra de prelucrare a anumitor date personale care va apartin („Date”), in scopurile si conditiile mai jos prezentate.

Scopul general al prelucrarii datelor de catre Societate este: prestarea serviciilor de asigurare (ofertarea/emiterea  polițelor de asigurare, gestionarea polițelor de asigurare), respectarea obligațiilor legale.

Va informam ca Datele cu Caracter Personal ce sunt prelucrate de Societate, de catre societatile de asigurare sau de catre imputerniciti ai Societatii, necesare pentru indeplinirea scopului general, sunt, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele: Nume si prenume, Varsta/Data nasterii, Adresa, CNP,  E-mail, Telefon, Cetatenie, Rezidenta, Nationalitate, Dovada identitatii (carte de identitate, pasaport, serie, nr.), etc.

Va informam ca temeiul legal pentru colectarea și procesarea datelor persoanelor vizate pentru fiecare din scopurile definite mai sus poate fi: consimțământul persoanei vizate (unde este cazul), cererea expresă a persoanei vizate înainte de încheierea contractului de asigurare, contractul de asigurare/polița la care persoana vizată este parte, o obligație legală, interesul legitim al Sociatatii (de exemplu, dar nelimitat la prevenirea fraudelor/spalarea banilor).

Va informam ca in cadrul Societatii noastre, prin fluxul de procesare și stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate următoarelor categorii de destinatari: societati de asigurare/reasigurare precum si altor companii din grupul din care acestea fac parte, autorități ale statului (inclusiv autorități fiscale), furnizori implicați în mod direct/indirect în procesul de asigurare ( furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de arhivare etc.), agenții de stat, guvernamentale, dacă legislația stipulează acest lucru;

 

Vă informăm ca aveti, cumulat, urmatoarele drepturi cu privire la Date in relatia dintre dumneavoastra si Societate: drept de acces – insemnand dreptul de a putea solicita confirmarea faptului ca Datele sunt prelucrate sau nu, iar in caz afirmativ, puteti solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii despre acestea. La solicitarea dumneavoastra, veti primi si o copie a Datelor, drept la rectificare – insemnand dreptul de a obtine rectificarea Datelor inexacte, precum si completarea Datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de catre dumneavoastra de informatii suplimentare, dreptul la stergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”) – insemnand ca in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul in care va retrageti consimtamantul sau in cazul in care se constata ca Datele au fost prelucrate ilegal), aveti dreptul de a obtine din partea Societatii stergerea Datelor care va privesc, dreptul de a retrage consimtamantul – insemnand dreptul de a retrage, in orice moment, consimtamantul pentru prelucrarea Datelor, dreptul la portabilitateadatelor – insemnand dreptul de a primi Datele pe care le-ati furnizat într-un format structurat, care poate fi citit automat si dreptul de a solicita ca Datele sa fie transmite altui operator ales de dumneavoastra, dreptul la restrictionarea prelucrarii – insemnand dreptul de a obține din partea Societatii restricționarea prelucrării Datelor in anumite situatii reglementate expres de lege (in special in cazul in care contestati exactitatea Datelor sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, dar dumneavoastra va opuneti stergerii Datelor). In aceste situatii, cu exceptia stocarii, Datele nu vor mai fi prelucrate, dreptul de a depune plangere – insemnand dreptul dumneavoastra de a depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a Datelor. Plangerea se depune la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Orice neînțelegeri ivite  se vor soluționa pe cale amiabilă. In caz de nerezolvare a litigiului, clientii se pot adresa pentru rezolvarea acestuia si la SAL-FIN. SAL-Fin este o structura creata in cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara cu scopul de a pune la dispozitia Consumatorilor un mecanism de solutionare alternativa a litigiilor din domeniul financiar nonbancar, in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 4/2016 privind organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) si ale O.G. nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti.

Procedurile de solutionare alternativa a litigiilor sunt facultative, voluntare, separate de procedurile din instantele de judecata si gratuite. Pentru accesarea procedurilor de solutionare alternativa a litigiilor, Consumatorii trebuie sa se adreseze SAL-FIN in scris, direct la sediul SAL-FIN, prin posta sau prin alte mijloace electronice de comunicare.

Informatii complete despre modul de solutionare alternativa a litigiilor pot fi obtinute la adresa de internet: www.salfin.ro. Solutionarea alternativa nu limiteaza dreptul partilor de a se adresa direct instantelor de judecata competente.

Top